Polityka prywatności - RODO

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej zwanym „RODO”, informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych:

 

1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez właściciela sklepu internetowego
 
firmę PLASTCOLOR spółka jawna, z którą skontaktować się można poprzez pocztę elektroniczną wysyłając email na adres
plastcolor@plastcolor.com.pl lub

pocztę tradycyjną na adres ul.Pajkerta 9, 15-617 Białystok ewentualnie telefonicznie 85 6616235 .

 

2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania umów sprzedaży – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO

b) w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na firmie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości -podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit f) RODO , uzasadnionym interesem firmy jest prowadzenie analizy wyników działalności gospodarczej firmy

d) w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu firmy polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub obronie przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit f) RODO

 

3. Odbiorcami Pani/pana danych osobowych mogą być:

a) dostawcy systemów informatycznych i usług IT

b) podmioty świadczące na rzecz firmy usługi księgowe, dochodzenia należności, usługi prawne

c) przewoźnicy, spedytorzy, brokerzy kurierscy

d) organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa

 

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:

a) w przypadku zawarcia i wykonania umów sprzedaży – przez czas niezbędny do wykonania wszystkich czynności wynikających z umów sprzedaży

b) w przypadku świadczenia Pani/Panu usług drogą elektroniczną wynikających z umów sprzedaży – przez czas świadczenia na rzecz Pani/Pana usług drogą elektroniczną

c) jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

 

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu do celów marketingowych.

 

6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.

 

7. Dane przetwarzane będą zgodnie z regulaminem Sklepu, w szczególności osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl